En Jezus zei: "Laat de kinderen tot mij komen" Marcus 10:14