En Jezus zei: "Laat de kinderen tot mij komen" Marcus 10:14

Documantaire 'Dit is Levi'.